TOR 4 ME
ניהול מרפאות וזימון תורים

מערכת זימון תורים וחתימה על טפסי הסכמה לטיפול

מערכת לזימון תורים אוטומטי ל Google Calendar
מערכת חתימה על טפסי הסכמה לטיפול
דרך הענן או שימוש במכשיר הטלפון
עבור כל המרפאות
אשר נדרשים לעשות שימוש בטפסי הסכמה לטיפול שיניים
או הזרקות חומרי מילוי לפנים

כל מה שהמרפאה צריכה תחת קורת גג אחת

כל מה שהמרפאה צריכה תחת קורת גג אחת

חתימות על טפסים

מילוי פרטים אישיים ותמונת
פרופיל לכרטסת הלקוחות
במרפאה + חתימה על טפסים

זימון תורים למרפאות

קביעת תורים לכל
המרפאות אשר עושות שימוש
במערכת ניהול מרפאות
אופטימה

ניהול יומן מרפאה

ניהול יומן המרפאה מהענן.
קביעת תורים לכל יומני
הרופאים והשנניות במרפאה

יומן רופא המרפאה

לכל רופאי המרפאה, גישה
ליומן האישי שלהם דרך הענן
או מכשיר הטלפון הסלולרי

לכל שאלה או הצטרפות לשרות, אתם מוזמנים לשלוח מייל ואנו ניצור עמכם קשר

אפשר לשלוח מייל לכתובת

henry@myriko.com